Báo Hải Quan: Chậm trong kết nối 4 thủ tục liên quan đến nhập khẩu phế liệu

Các thủ tục này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng ký kết nối trong năm 2018, nhưng ¾ chặng đường của năm đã qua, cơ quan chủ trì của Bộ này chưa làm việc với Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ủy ban chỉ đạo 1899) để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: http://www.baohaiquan.vn/pages/cham-chap-trong-ket-noi-4-thu-tuc-lien-quan-den-nhap-khau-phe-lieu-vao-co-che-mot-cua.aspx

Phế liệu NK tại cảng Hải Phòng. Ảnh: N.Linh

Năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng ký kết nối 12 thủ tục lên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW). Đến nay, cơ quan chủ trì của bộ mới làm việc với Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia 1899 (Tổng cục Hải quan) để thực hiện công tác triển khai 7 thủ tục.

Tuy nhiên, còn 5 thủ tục, trong đó có 4 thủ tục liên quan đến nhập khẩu phế liệu chưa được cơ quan chủ trì của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với Cơ quan Thường trực để xây dựng quy trình, tài liệu nghiệp vụ, thiết kế hệ thống và các nội dung liên quan để triển khai.

Đáng chú ý, cả 5 thủ tục nêu trên đều do Tổng cục Môi trường chủ trì.

Cụ thể, Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho cá nhân, tổ chức trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (thủ tục cấp ở cấp tỉnh).

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho cá nhân, tổ chức trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong trường hợp hết hạn (thủ tục cấp ở cấp tỉnh).

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho cá nhân, tổ chức trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (thủ tục cấp ở cấp tỉnh).

Cho phép nhập khẩu phê liệu không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất.

Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài để học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại.

Thời gian còn lại của năm 2018 không nhiều, nếu các đơn vị chủ trì của Bộ Tài nguyên và Môi trường không có sự tích cực, khẩn trương phối hợp với Cơ quan Thường trực (Tổng cục Hải quan) triển khai các hoạt động kết nối và triển khai các thủ tục nêu trên thì khó có tính khả thi và hoàn thành trong năm 2018 theo kế hoạch.

Trước sự chậm trễ nêu trên, mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng- Phó trưởng ban chỉ đạo Ủy ban chỉ đạo 1899 có công văn gửi trực tiếp Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị trực tiếp Bộ trưởng quan tâm, chỉ đạo đơn vị liên quan chủ động, tích cực cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và Cơ quan Thường trực thực hiện các công việc liên quan khẩn trương kết nối 12 thủ tục theo kế hoạch.

Thái Bình

Tìm kiếm:✨

  • Nhập khẩu, Bộ tài nguyên và môi trường, Nguyên liệu, Tổng cục hải quan, Bảo vệ môi trường, Xác nhận, Cảng Hải Phòng, Nguyên liệu sản xuất, Tài nguyên, Một cửa, Công văn, Tổng cục Môi trường, Môi Trường Trần Hồng Hà, Của Năm, Để xây dựng, Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng tài chính, Gene, Hải quan, Tính khả thi, Phó trưởng ban, Tổng cục, Bộ tài chính

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Báo ATGT: Cấm luồng, hạn chế tàu qua cầu Hồ trên sông Đuống

Báo Lao Động: Lương giáo viên hợp đồng từ 2,5 - 3,5 triệu/tháng có thể yêu nghề?

Báo Zing: 'Hợp tác với CNC vì nghĩ công ty là bình phong của C50'