Báo Lao Động: Các đại biểu thảo luận tại 12 trung tâm: Nhiều kiến nghị nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Trong ngày làm việc thứ ba của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (CĐVN), sáng 26.9, các đại biểu đã thảo luận tại 12 tổ với 143 ý kiến tham luận.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Lao Động, nguồn bài: https://laodong.vn/cong-doan/cac-dai-bieu-thao-luan-tai-12-trung-tam-nhieu-kien-nghi-nham-bao-ve-quyen-loi-hop-phap-chinh-dang-cua-doan-vien-nguoi-lao-dong-633002.ldo

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (đứng) chủ trì buổi thảo luận tổ với chủ đề “Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Hoạt động thảo luận tại 12 trung tâm nhằm phát huy nhiều nhất trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm của đại biểu trong việc đóng góp ý kiến một cách cụ thể, sâu sắc, khoa học vào các báo cáo và cho ý kiến sâu vào chuyên đề xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, CĐ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân.

Tăng cường sự chủ động của NLĐ trong việc tham gia thành lập CĐCS

Điều hành thảo luận tại trung tâm số 1, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - khẳng định việc “xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức CĐ thời gian qua và trong nhiệm kỳ tới. Chính vì vậy, các đại biểu cần thảo luận về tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, chăm lo ngày càng tốt hơn lợi ích cho đoàn viên; đề xuất các nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp CĐ, nhất là việc phân định chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp CĐ, tránh chồng chéo, không rõ trách nhiệm; công tác cán bộ CĐ và vấn đề công tác CĐ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân”. Trong phần tham luận, trước việc phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức CĐ trong khu vực ngoài nhà nước vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và vướng mắc, đại diện LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đưa ra một số giải pháp, trong đó có đổi mới quy trình vận động thành lập CĐCS trong đơn vị, DN theo quy định của Điều lệ CĐVN theo hướng tăng cường sự chủ động của NLĐ trong việc tham gia thành lập CĐCS.

Tại trung tâm 8, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải điều hành đã bàn thảo về giải pháp cải cách hành chính trong tổ chức CĐVN đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trao đổi về thực tế tại Cà Mau, đồng chí Võ Thanh Tòng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau - cho biết các DN có đông công nhân là DN chế biến thủy sản, lao động không ổn định, có DN thường ký hợp đồng theo mùa vụ, ngắn hạn, hoán đổi công nhân giữa các DN để tránh né đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và đóng CĐ phí. Trong khi đó, Luật CĐ và các văn bản dưới luật chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý các vi phạm, điều này dẫn đến tình trạng nhiều DN kéo dài thời gian thành lập tổ chức CĐ, không trích nộp kinh phí CĐ, nhưng việc xử lý gặp khó khăn. Trong khi đó, phải thẳng thắn nhìn nhận là công tác tổ chức bộ máy CĐ hiện nay quy định cũng chưa thống nhất. Vì vậy, đại diện LĐLĐ tỉnh Cà Mau đề xuất xây dựng mới và rà soát, bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung các văn bản của CĐ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính; Có văn bản quy định rõ hơn, sát thực hơn và cụ thể hơn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của CĐCS, nhất là CĐ trong các DN ngoài Nhà nước.

Tại trung tâm số 5, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN - điều hành, từ thực tiễn công tác tư vấn pháp luật và khởi kiện tại tòa án, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai kiến nghị Tổng LĐLĐVN: Đóng góp hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động để CĐ có thể tiến hành thủ tục khởi kiện tranh chấp lao động tập thể về quyền; Bổ sung hoàn thiện trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND huyện. Về kinh phí CĐ, cần quy định Tổng LĐLĐVN là chủ sở hữu của kinh phí CĐ và có phân công trách nhiệm thu cho các địa phương.

Đổi mới trong thi đua khen thưởng

Về vấn đề “Đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả”, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật - điều hành trung tâm số 3 - cho rằng, thi đua là cần thiết trong điều kiện hiện nay vì tác dụng to lớn của thi đua mang lại. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua cũng bộc lộ một số mặt hạn chế cần được khắc phục. Còn có tình trạng phát động thi đua nhưng không tổng kết, khen thưởng; có hiện tượng nể nang, chạy theo thành tích. Trong phần tham luận, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh nhấn mạnh khâu tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Đồng thời kiến nghị Tổng LĐLĐVN nghiên cứu, tổ chức các phong trào thi đua trong khối DN vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt ở ngành may mặc, NLĐ ăn lương theo khoán sản phẩm, làm việc với cường độ cao, thời gian làm việc kéo dài nên tổ chức phong trào thi đua tại DN gặp khó khăn. Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu Nguyễn Thị Thiện, phong trào thi đua góp phần đưa công trình Thủy điện Lai Châu về đích sớm 1 năm, làm lợi hàng nghìn tỉ đồng. Qua đó có thể thấy hiệu quả từ việc chú trọng tổ chức phát động kịp thời các phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa chủ đầu tư với các nhà thầu tham gia triển khai thi công công trình với những hạng mục phù hợp và sát với tình hình thực tế.

Tại trung tâm 11, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN - làm tổ trưởng các đại biểu đã tập trung thảo luận về nội dung “Giải pháp xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong tình hình mới”.

Để tạo nguồn tài chính tích lũy ổn định, lâu dài, bền vững cho tổ chức CĐ, đại biểu Hoàng Thị Thanh Hường - Đoàn đại biểu CĐ TCty Hàng hải Việt Nam - đề xuất một số giải pháp như cần đổi mới về tư duy và nhận thức về công tác tài chính của CĐ các cấp, xác định “xây dựng nguồn lực tài chính CĐ” là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; khai thác, quản lý tốt nguồn thu; chi tiêu tiết kiệm, đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính CĐ; tập trung kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức CĐ trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; tăng cường tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính CĐ cho bộ máy quản lý tài chính; phối hợp với công tác tổ chức để giao nhiệm vụ kế toán CĐ cho người có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán; sử dụng hiệu quả nguồn tài chính CĐ tích lũy, đầu tư tài chính và thực hiện các hoạt động kinh tế mà pháp luật cho phép để nhằm tăng nguồn thu tài chính CĐ.

Nêu ý kiến tại tổ, đại biểu Trần Văn Khải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Quản lý Dự án thiết chế CĐ Tổng LĐLĐVN - cho rằng để khai thác nguồn lực từ các cơ sở vật chất thuộc sở hữu tổ chức CĐ cần khẩn trương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu một cách có hệ thống và khoa học nhằm quản lý thống nhất các tài sản thuộc sở hữu của tổ chức CĐ; nhanh chóng xây dựng Đề án “Đầu tư xây dựng nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất thuộc sở hữu của tổ chức CĐ” để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đổi mới phương thức quản trị, mô hình quản lý, cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế CĐ… Ngoài ra, cần nhanh chóng xây dựng Đề án thành lập TCty Phúc lợi CĐ - Cty TNHH MTV thuộc Tổng LĐLĐVN và các Cty thành viên (mô hình Cty mẹ - Cty con) gắn với phương thức quản trị, mô hình quản lý, cơ chế hoạt động hiện đại, tiên tiến, hiệu quả, bắt kịp xu thế hội nhập để quản lý, đầu tư xây dựng và khai thác hệ thống các thiết chế văn hóa, dịch vụ như siêu thị CĐ, nhà trẻ theo mạng lưới, chuỗi, đảm bảo tính đồng bộ, đồng nhất mang thương hiệu của tổ chức CĐVN, tạo ra nguồn lực tài chính mới của tổ chức CĐ để thực hiện tốt nhất vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ.

Về nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ trước yêu cầu mới, theo ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN, cần thẳng thắn nhìn nhận trình độ của đội ngũ cán bộ CĐ nói chung vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều cán bộ CĐ chuyên trách ở cấp trên cơ sở còn mang nặng tư duy của CĐ thời kỳ “nhà nước bao cấp”, công chức hóa, hành chính hóa các hoạt động CĐ; đội ngũ cán bộ CĐCS tuy đông nhưng chưa mạnh, nhiều cán bộ CĐ thiếu kinh nghiệm, kỹ năng và lúng túng trong phương pháp tổ chức các hoạt động CĐ. Trong khi đó, bối cảnh mới đòi hỏi tổ chức CĐ phải thay đổi cơ bản về nội dung và phương thức hoạt động.

Về vấn đề này, nhiều đại biểu cho rằng, để nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ CĐ cần tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng. Đại biểu CĐ các KCN - KCX Hà Nội phân tích sự cần thiết phải xây dựng cho được đội ngũ giảng viên nói chung và đội ngũ giảng viên kiêm chức nói riêng đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ trong tình hình mới. Nhấn mạnh tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ CĐ cấp cơ sở, đại biểu LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cho rằng, cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ này; tập trung bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác CĐ và kiến thức pháp luật, kỹ năng thương lượng, đối thoại cho họ; đồng thời đổi mới xây dựng chương trình tập huấn, bồi dưỡng sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động thực tiễn của các chủ tịch CĐCS.

Về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận Phạm Quốc Luy cho rằng, vẫn còn một bộ phận CNLĐ trong một số DN ngoài khu vực nhà nước do phải làm việc theo ca, thiếu thời gian, điều kiện sinh hoạt, học tập; sự hiểu biết pháp luật, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp còn thấp. Để nâng cao hiệu quả công tác này, cần thực hiện một số giải pháp, trong đấy có phối hợp thực hiện triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động kịp thời Thiết chế văn hóa CĐ trong các KCN, cụm công nghiệp, góp phần khắc phục những bức xúc về nhà ở, nhà trẻ, nơi học tập, sinh hoạt văn hóa phục vụ CNLĐ; tham gia có chất lượng với Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; phải xây dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các cấp CĐ có đủ năng lực, phẩm chất chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ.

NHÓM PV

Tìm kiếm:✨

  • Đoàn viên, Bùi Văn Cường, Công trình, Công đoàn, Nhiệm kỳ, Đại hội, Chăm lo, Cán bộ, Tổng liên đoàn lao động việt nam, Trần Thanh Hải, Phan Văn Anh, HỆ THỐNG PHÁP LUẬT, Trung Thảo, Về Kinh, Ngọ Duy Hiểu, LĐLĐ tỉnh Cà Mau, Tư vấn Pháp, Nhóm Pv, Việt nam, Hà Nội, Trưởng ban tổ chức, Khu chế xuất, Phẩm chất đạo đức, Thủy điện, Điện lượng, Đấu tranh giai cấp, Trình độ học vấn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Báo ATGT: Cấm luồng, hạn chế tàu qua cầu Hồ trên sông Đuống

Báo Lao Động: Lương giáo viên hợp đồng từ 2,5 - 3,5 triệu/tháng có thể yêu nghề?

Báo Zing: 'Hợp tác với CNC vì nghĩ công ty là bình phong của C50'