Báo Quốc Hội TV: PHÁT HUY VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Để hoạt động giám sát thực sự đạt được chất lượng, hiệu quả cao cần chú trọng khâu lựa chọn nội dung đưa vào chương trình giám sát; xác định rõ đối tượng, phạm vi, nội dung, kế hoạch giám sát, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc các kết luận sau giám sát, nhờ đó đa số các kết luận giám sát đã được các tổ chức, địa phương xử lý dứt điểm, được cử tri tín nhiệm và hoan nghênh. Đó là những kinh nghiệm rút ra từ các đợt giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát - một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng nhân dân các cấp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2018/9/ph%C3%A1t-huy-vai-tr%C3%B2-tr%C3%A1ch-nhi%E1%BA%B9m-trong-ho%E1%BA%A1t-d%E1%BB%8Dng-gi%C3%A1m-s%C3%A1t-/226577

Tìm kiếm:✨

  • Giám sát, Hội đồng nhân dân, Hoạt động, Nhiệm vụ, Kế hoạch, RA TỪ, Cử tri

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Báo ATGT: Cấm luồng, hạn chế tàu qua cầu Hồ trên sông Đuống

Báo Lao Động: Lương giáo viên hợp đồng từ 2,5 - 3,5 triệu/tháng có thể yêu nghề?

Báo Zing: 'Hợp tác với CNC vì nghĩ công ty là bình phong của C50'