Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Báo BVPL: Khai mạc thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2018

Sáng nay (12/10) tại trụ sở cơ quan, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên VKSND tối cao đã tổ chức Lễ khai mạc thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2018. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì buổi Lễ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo BVPL, nguồn bài: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/khai-mac-thi-tuyen-kiem-sat-vien-cao-cap-dot-1-nam-2018-60291.html

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao; các đồng chí thành viên Hội đồng thi, các ban giúp việc của Hội đồng thi cùng 06 đồng chí công chức tham dự kỳ thi thuộc VKSND tối cao và VKSND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh Lễ khai mạc kỳ thi

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15), VKSND tối cao đã công bố các quyết định về việc thành lập Ban giám sát, Ban coi thi, Ban thư ký của kỳ thi.

Phát biểu tại Lễ khai mạc kỳ thi, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2018 nhằm thực hiện Kế hoạch số 51/KH-VKSTC ngày 02/5/2018 và Công văn số 3694/VKSTC-V15 ngày 31/8/2018 của VKSND tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp năm 2018 trong ngành KSND.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu khai mạc kỳ thi

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn nhấn mạnh, thông qua việc thi tuyển để lựa chọn được những cán bộ, công chức thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp cho Viện kiểm sát các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn mong rằng, các đồng chí công chức dự thi cũng như các Ban giúp việc cho Hội đồng thi cần nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thi để kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, công bằng, khách quan và các thí sinh dự thi đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình thay mặt các công chức dự thi phát biểu

Ngay sau Lễ khai mạc, các đồng chí công chức tham dự kỳ thi đã bước vào phần thi viết. Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, các thí sinh sẽ bước vào phần thi vấn đáp.

Trước đó, VKSND đã có Thông báo về việc thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2018. Theo đó, danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2018, gồm các đồng chí: Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ 15, VKSND tối cao; Phan Văn Kỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên; Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình; Lương Phúc Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế; Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang.

Đắc Thái

Tìm kiếm:✨

  • Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó viện trưởng, Viện trưởng, Trần Công Phàn, Bổ nhiệm, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát, Vụ trưởng, Viên Trung, Phát biểu, Quyết định, Phan Văn Tâm, Nguyễn Thanh Hải, Văn Quảng, Lại Hợp Mạnh, Phan Văn Kỷ, Quảng Ninh, Phòng thi, Thi vấn đáp, Thành phố trực thuộc, Đề thi, Chấm thi, Phẩm chất chính trị