Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Báo Hà Nội Mới: TP Hồ Chí Minh: Vinh danh 10 doanh nhân trẻ xuất sắc, 7 doanh nhân trẻ tiêu biểu

Ngày 10-10, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc TP Hồ Chí Minh lần thứ 10 - năm 2018. Giải thưởng có ý nghĩa động viên tinh thần và tôn vinh các doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh doanh, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Nội Mới, nguồn bài: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Thuong-hieu-DN/915411/tp-ho-chi-minh-vinh-danh-10-doanh-nhan-tre-xuat-sac-7-doanh-nhan-tre-tieu-bieu

Trao giải Doanh nhân trẻ xuất sắc TP Hồ Chí Minh.

Giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc TP Hồ Chí Minh là sự kiện lớn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 do Ban Thường vụ Thành đoàn TP Hồ Chí Minh chủ trì, giao cho Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh tổ chức. Tiêu chí chấm giải căn cứ vào thành tích cụ thể của doanh nghiệp và doanh nhân đạt được trong năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Hội đồng giám khảo cấp thành phố đã thống nhất chọn ra 10 doanh nhân trẻ xuất sắc và 7 doanh nhân trẻ tiêu biểu để vinh danh.

10 doanh nhân trẻ xuất sắc gồm: Nguyễn Vũ Bảo Trung – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đứ; Nguyễn Trường Bảo Khánh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước; Võ Đại Khôi – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Trung Hậu; Võ Thị Phương Lan – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Mỹ Á; Trần Văn Long – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông du lịch Việt; Lê Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VNG; Hoàng Ngọc Tùng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và công nghệ môi trường Dương Nhật; Lê Hồng Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành; Nguyễn Ngọc Thịnh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Tiến Thịnh; Trần Ngọc Thuận – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Thái Bình.

7 doanh nhân tiêu biểu gồm: Trần Xuân Hạ - Giám đốc Công ty cổ phần Thiện Phú Sĩ; Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Quy Phúc; Nguyễn Thị Mai Phương - Giám đốc Công ty cổ phần Color Life; Lê Mai Tùng – Giám đốc Công ty cổ phần EyQ Tech; Trần Văn Tưởng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng Điện Bích Hạnh; Võ Nguyên Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nguyên Thanh Hương; Vũ Thị Tú Uyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đối tác chân thật.

Tuệ Diễm

Tìm kiếm:✨

  • Doanh nhân, Doanh nhân trẻ, Tổng giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị, Doanh nghiệp, Trần Văn Long, Hoàng Ngọc Tùng, Võ Thị Phương Lan, Giải thưởng, Trần Văn Tưởng, Lê Hồng Minh, Tôn vinh, Công ty TNHH Sản, Vinh danh, Công ty cổ phần VNG, Thành phố hồ chí minh, Tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng giám khảo, Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần