Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Báo TNMT: Thái Bình: Sở TN&MT triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Sở TN&MT tỉnh Thái Bình vừa sơ kết công tác TN&MT trong 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm 2018, ngành TN&MT tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, trong đó triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình, ổn định chính trị tại địa phương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/thoi-su/thai-binh-so-tn-mt-trien-khai-nhiem-vu-3-thang-cuoi-nam-2018-1259970.html

Sở TN&MT tỉnh Thái Bình chủ trì xây dựng, tham mưu UBND tỉnh Thái Bình ban hành 36 văn bản quản lý về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thực hiện 4/6 nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh Thái Bình; hoàn thành trước và trong thời hạn quy định 61/61 nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Sở TN&MT tỉnh Thái Bình sơ kết cong tác 9 tháng đầu năm.

Sở TN&MT tỉnh Thái Bình trình UBND tỉnh Thái Bình xem xét 169 hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn thời gian thuê đất, thu hồi đất, cho thuê đất; diện tích 300,31 ha. UBND tỉnh ký duyệt 148 hồ sơ, diện tích 258,24 ha; ký cấp 101 GCN, diện tích 151,45 ha. Giám đốc Sở ký 53 GCN cho tổ chức, diện tích 74,97 ha; 9.265 GCN cấp đổi, cấp lại cho hộ gia đình, cá nhân. Các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và hoàn thiện 6.396 hồ sơ cấp mới GCN, chuyển phòng TN&MT thẩm định trình UBND huyện, thành phố giải quyết…

Sở TN&MT đề xuất, tham mưu UBND tỉnh Thái Bình phân bổ kinh phí tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt và hỗ trợ đầu tư lò đốt rác cho khu xử lý rác thải tập trung năm 2018 với kinh phí 23,5 tỷ đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Trong 3 tháng cuối năm, ngành tập trung phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xử lý rác thải sinh hoạt; hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường… Một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ theo Kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất; trong đó chú trọng triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần ổn định chính trị tại địa phương.

Tìm kiếm:✨

  • Sở TN&MT, UBND tỉnh Thái Bình, Bảo vệ môi trường, Tỉnh Thái Bình, UBND Tỉnh, Nhiệm vụ, Thái Bình Trình, Thái Bình Vừa, Phản ánh, Phòng TN&MT, Rác thải, Lò đốt rác, Số 17, Kiểm tra, Tham mưu, Sơ kết công tác, Kinh tế xã hội, Đơn thư, Giải phóng mặt bằng