Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Báo Hải Quan: Hải quan Hải Phòng xử lý 39,5 tỷ đồng nợ thuế

Kết quả thu hồi, xử lý nợ thuế của Cục Hải quan Hải Phòng đạt nhiều tích cực và đạt kết quả cao so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://baohaiquan.vn/hai-quan-hai-phong-xu-ly-395-ty-dong-no-thue-103723.html

Theo cập nhật của Cục Hải quan Hải Phòng, hết quý I, toàn Cục đã thu hồi và xử lý hơn 39,5 tỷ đồng tiền nợ thuế, tương đương hơn 86% chỉ tiêu số thu hồi và xử lý nợ trong cả năm 2019 do Tổng cục Hải quan giao (chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao 45,83 tỷ đồng).

Kết quả xử lý nợ thuế của Hải quan Hải Phòng trong tổng chỉ tiêu cả năm 2019. Biểu đồ: T.Bình.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, ngay từ đầu năm đơn vị đã quyết liệt triển khai các biện pháp rà soát, báo cáo, đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ.

Trong đó, Hải quan Hải Phòng tập trung kiểm soát, chốt số liệu nợ có khả năng thu, nợ chuyên thu của các tờ khai quá hạn đã thông quan tại thời điểm 31/12/2018.

Đồng thời rà soát, thống kê các trường hợp được phân loại lại từ nợ có khả năng thu sang Nhóm nợ khó thu trong năm 2019, báo cáo Tổng cục Hải quan đề xuất loại trừ ra khỏi chỉ tiêu giao.

Mặt khác đơn vị đã kiểm tra, phân tích các trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình đôn đốc, thu hồi nợ để kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan hướng dẫn phương án xử lý.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, để hoàn thành chỉ tiêu giao thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn năm 2019, từ nay đến cuối năm, lãnh đạo Cục yêu cầu chi cục trưởng các chi cục hải quan và Chi cục Kiểm tra sau thông quan có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi các khoản nợ theo đúng quy định, đồng thời tổ chức phân loại, kiểm soát không để phát sinh các khoản nợ mới trong năm 2019.

Thái Bình

Tìm kiếm:✨

  • Cục Hải Quan Hải Phòng, Tổng cục hải quan, Hải Phòng, Thái Bình