Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Báo Công Lý: TAND hai cấp tỉnh Thái Bình: Tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ

Công tác kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án, tiếp dân, giải quyết đơn thư, hội thẩm nhân dân... thường xuyên được TAND hai cấp tỉnh Thái Bình quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Lý, nguồn bài: http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-thai-binh-tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-nghiep-vu-298012.html

Trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình phát triển theo hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó thì tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2018, lãnh đạo TAND tỉnh Thái Bình đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ công chức trong TAND hai cấp.

Đồng thời, lãnh đạo TAND tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo các cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác, như: Các đơn vị Tòa án huyện, thành phố, các tòa, phòng thuộc Tòa án tỉnh cần bám sát và thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ chỉ tiêu của TANDTC, của tỉnh và của Tòa án hai cấp tỉnh đề ra cho năm 2018; tăng cường việc học tập chủ trương, chính sách của Đảng, cập nhật những văn bản pháp luật mới để nâng cao trình độ chuyên môn. Nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án và thi hành án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nâng tỷ lệ hòa giải thành các vụ án dân sự, chú trọng đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ án sửa so với những năm trước.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Song song với đó là tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát kết quả, chất lượng công việc của người quản lý đối với công chức trong đơn vị; nhất là trách nhiệm kiểm tra, giám sát của người đứng đầu đơn vị, phòng ngừa các vi phạm phát sinh, kịp thời nhắc nhở hạn chế, yếu kém xảy ra. Tích cực tuyên truyền, giải thích pháp luật cho nhân dân; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng gây bức xúc, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Đồng thời, phối kết hợp tốt với cơ quan Công an, Viện kiểm sát trong từng giai đoạn tố tụng; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, xây dựng và đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Trong năm 2018, TAND hai cấp tỉnh Thái Bình đã giải quyết được 4.293/4.497 vụ, đạt tỷ lệ 95,7%. Mặc dù số lượng án tăng không nhiều so với cùng kỳ năm trước, nhưng tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo lại rất phức tạp, nhiều vụ án thủ phạm rất manh động, để lại dư luận xấu trong nhân dân; nhiều vụ án kinh tế, hôn nhân gia đình quan hệ của các đương sự rất phức tạp…Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác xét xử và các mặt công tác khác đã được thực hiện tốt, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chất lượng xét xử của TAND hai cấp ngày càng được nâng cao, tỷ lệ giải quyết các loại án đều đạt và vượt chỉ tiêu do TANDTC quy định; không có án quá hạn do lỗi chủ quan của Thẩm phán, không kết án oan hoặc bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt công tác hòa giải trong giải quyết án dân sự, đối thoại trong giải quyết án hành chính; công tác thi hành án hình sự, xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa kịp thời, đúng quy định, không gây phiên hà, bức xúc cho công dân.

Đặc biệt, công tác xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, qua đó góp phần tích cực vào việc đấu tranh phòng chống tội phạm theo tinh thần của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các công tác khác của TAND hai cấp tỉnh Thái Bình như công tác kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án, tiếp dân, giải quyết đơn thư, hội thẩm nhân dân, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và văn phòng thường xuyên được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt. Các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính, kinh doanh thương mại được giải quyết đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật...

Với những thành tích đó, năm 2018, TAND hai cấp tỉnh Thái Bình có 01 đơn vị được nhận Cờ thi đua TAND; 10 đơn vị được nhận Bằng khen của TANDTC và UBND tỉnh; 2 tập thể và 169 cá nhân được công nhận là Lao động tiên tiến....

Nhằm phát huy những thành quả đã đạt được và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019, lãnh đạo TAND tỉnh Thái Bình đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp cần tiếp tục nghiên cứu để áp dụng đúng các bộ luật, luật mới sửa đổi đã có hiệu lực thi hành; chủ động tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án đã thụ lý; nâng cao chất lượng giải quyết án, hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự; tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ để phát hiện và uốn nắn kịp thời các sai sót trong công tác chuyên môn; tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính – tư pháp nhằm đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án; tiếp tục duy trì tác phong, nề nếp công tác, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Nam Hoàng

Tìm kiếm:✨

  • TAND tỉnh Thái Bình, Hội thẩm nhân dân, Vượt chỉ tiêu, Tòa án nhân dân, Cấp tỉnh, Thi hành án, Nam Hoàng, Thái Bình, Đơn thư, Tòa án nhân dân tối cao, Đông hải, Lao động tiên tiến, Đạt kết quả, Nghiệp vụ, Dân sự