Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Báo Hải Quan: Bổ nhiệm đợt cán bộ đầu tiên tại Tổng cục Quản lý thị trường

Chiều ngày 2/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm 7 lãnh đạo cục, vụ thuộc Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://baohaiquan.vn/bo-nhiem-dot-can-bo-dau-tien-tai-tong-cuc-quan-ly-thi-truong-104036.html

Thứ trưởng Đặng Hoàng An trao Quyết định và tặng hoa 7 cán bộ vừa được bổ nhiệm. Ảnh: Tổng cục QLTT.

7 cán bộ được bổ nhiệm gồm: Ông Nguyễn Quang Huy giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch – Tài chính;

Ông Ngô Văn Phong giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra – Kiểm tra;

Ông Hoàng Quốc Bình giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Bà Nguyễn Minh Phương giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính;

Ông Nguyễn Tiến Đạt giữ chức Phó Cục trưởng cục Nghiệp vụ;

Bà Vũ Thị Minh Ngọc giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính;

Bà Lê Thị Thu Hương giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng cục.

Như vậy, kể từ khi Tổng cục QLTT được chính thức thành lập (theo Quyết định 34/2018/QĐ –TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục QLTT), đây là đợt bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đầu tiên tại các vụ, cục trực thuộc Tổng cục này.

Trao đổi thêm với phóng viên, một cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục QLTT) cho biết, 7 cán bộ được nhiệm lần này do lãnh đạo Bộ Công Thương ký quyết định.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Lĩnh: Những cán bộ vừa được bổ nhiệm có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực QLTT, trong ngành Công Thương. Ở mỗi cương vị, các cán bộ này đều chứng minh được năng lực, phẩm chất, có độ chín về trình độ chuyên môn, nhận được sự tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Công Thương, cũng như đồng nghiệp tại các đơn vị công tác.

Vấn đề nhân sự của Tổng cục QLTT luôn nhận được sự quan tâm của dư luận, nhất là từ khi cơ quan này được nâng cấp từ Cục lên Tổng cục và tổ chức lực lượng theo mô hình ngành dọc (tổ chức từ Trung ương đến địa phương theo nguyên tắc tập trung, thống nhất).

Đến nay, Tổng cục này mới có Tổng cục trưởng là ông Trần Hữu Linh, các vị trí Phó Tổng cục trưởng vẫn đang khuyết.

Đồng thời các vụ, cục thuộc Tổng cục cũng chưa có cấp trưởng, trong khi các cục QLTT địa phương cũng mới bổ nhiệm được quyền cục trưởng.

Thái Bình

Tìm kiếm:✨

  • Đặng Hoàng An, Hoàng Quốc Bình, Trần Hữu Linh, Ngô Văn Phong, Vũ Thị Minh Ngọc, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Minh Phương, TTG, Bộ công thương, Cục quản lý thị trường, Thái Bình, Thành lập