Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Báo Hải Quan: Doanh nghiệp FDI xuất siêu 8,5 tỷ USD

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang chiếm ưu thế lớn về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu. Đáng chú ý, đối tượng doanh nghiệp này có thặng dư thương mại lớn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://baohaiquan.vn/doanh-nghiep-fdi-xuat-sieu-85-ty-usd-104098.html

Theo Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng 4, doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu đạt 12,37 tỷ USD, giảm 14%, tương ứng giảm 2,02 tỷ USD so với nửa cuối tháng 3/2019.

Diễn biến XNK của doanh nghiệp FDI cập nhật 15 ngày đầu tháng 4 và lũy kế từ đầu năm, đơn vị tính "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4 nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu 86,89 tỷ USD, tăng 4,8%, tương ứng tăng 3,98 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018.

Cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt thặng dư 0,88 tỷ USD trong nửa đầu tháng 4 và tính đến hết ngày 15/4 đạt 8,5 tỷ USD, trong khi cả nước chỉ thặng dư 0,62 tỷ USD (tính hết 15/4).

Về xuất khẩu, 15 ngày đầu tháng 4, các doanh nghiệp FDI đạt 6,62 tỷ USD, giảm 20,4% (tương ứng giảm 1,69 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2019.

Lũy kế từ đầu năm, kim ngạch của khối này đạt 47,69 tỷ USD, tăng 3,6% tương ứng tăng 1,65 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018 và chiếm 69,6% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Về nhập khẩu, kỳ 1 tháng 4, doanh nghiệp FDI đạt 5,74 tỷ USD, giảm 5,4% (tương ứng giảm 0,33 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2019.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 39,2 tỷ USD, tăng 6,3%, tương ứng tăng 2,34 tỷ USD, chiếm 57,7% tổng trị giá ngạch nhập khẩu của cả nước.

Thái Bình

Tìm kiếm:✨

  • FDI, Nhập khẩu, Xuất khẩu, Xuất siêu, Tổng cục hải quan, Cán cân thương mại, Vốn đầu tư trực tiếp, Kim ngạch xuất khẩu, Thái Bình