Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Báo Hải Quan: Hải quan Hải Phòng lấy ý kiến về Đề án quản lý nguyên liệu gia công, chế xuất

Cục Hải quan Hải Phòng vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Đề án quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://baohaiquan.vn/hai-quan-hai-phong-lay-y-kien-ve-de-an-quan-ly-nguyen-lieu-gia-cong-che-xuat-104793.html

Tham dự Hội thảo có đại diện của hơn 10 doanh nghiệp được khảo sát có đủ điều kiện để lựa chọn tham gia thí điểm áp dụng Đề án đợt đầu tiên.

Doanh nghiệp phát biểu ý kiến tại Hội thảo. Ảnh: X.Vinh

Sau khi nghe Tổ nghiên cứu, xây dựng Đề án giới thiệu về kết quả nghiên cứu, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc chỉ đạo Tổ nghiên cứu làm nổi bật tính pháp lý, tính tất yếu, tính hiện đại và lợi ích của Đề án.

Đặc biệt là phải làm rõ lợi ích của Đề án như giảm thời gian, chi phí, giảm khâu tác nghiệp, giảm thủ tục… nhất là doanh nghiệp tham gia đề án sẽ được lợi ích gì?

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng lưu ý, Đề án còn có tính công khai, minh bạch về thủ tục về quản lý góp phần giảm tác động của con người, giảm sự tiếp xúc giữa doanh nghiệp và hải quan nhằm ngăn ngừa tiêu cực.

Kết quả của Đề án cần đảm bảo 3 mục đích tổng quát: Đảm bảo nguyên liệu nhập khẩu phải đúng mục đích, đảm bảo điều kiện miễn thuế; cân đối được đầu vào, đầu ra; cơ quan Hải quan kiểm tra giám sát được cả quá trình theo đúng quy định của Luật Hải quan.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, việc áp dụng Đề án là cơ sở để cơ quan Hải quan thực hiên đúng Luật hải quan (Điều 59, Điều 60) về kiểm tra giám sát hải quan đối với nguyên liệu gia công, sản xuất hàng xuất khẩu trong suốt quá trình từ khi nhập khẩu đến quá trình sản xuất và xuất khẩu sản phẩm.

Cơ quan Hải quan sẽ áp dụng tư duy quản lý hải quan hiện đại, đó là áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro dự trên hệ thống phần mềm được xây dựng thông minh, qua đó giúp cơ quan Hải quan nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro để hỗ trợ quyết định trong việc kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra cơ sở sản xuất, kiểm tra sau thông quan và đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp…

Tại Hội thảo, đại diện một số doanh nghiệp nêu ý kiến về chi phí xây dựng phần mềm; cách thức kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp; định mức kỹ thuật, định mức thực tế, về mức chênh lệch số liệu giữa hệ thống với thực tế tại kho nguyên liệu…

Thái Bình

Tìm kiếm:✨

  • Cục Hải Quan Hải Phòng, Hải quan, Cơ quan hải quan, Chế xuất, Hàng xuất khẩu, Thông quan, Định mức kỹ thuật, Hải Phòng, Quản lý hàng, Thủ tục, Gia công, Thái Bình, Kỹ thuật quản lý, Luật hải quan, Định mức