Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Báo Pháp Luật Plus: Bàn tròn pháp luật: Công dân tố cáo tham nhũng đất đai, UBND tỉnh Thái Bình cần giải quyết dứt điểm?

'Đây là nơi cuối cùng có thể giúp tôi truyền tải được nội dung mà tôi tố cáo về một số cán bộ tham nhũng tới cơ quan có thẩm quyền ...'

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật Plus, nguồn bài: https://www.phapluatplus.vn/multimedia-plus/ban-tron-phap-luat-cong-dan-to-cao-tham-nhung-dat-dai-ubnd-tinh-thai-binh-can-giai-quyet-dut-diem-d98312.html

Đầu năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ðây là một công việc có ý nghĩa rất quan trọng, trực tiếp tác động vào nhiệm vụ bài trừ tham nhũng, làm trong sạch bộ máy nhà nước và xử lý các loại tội phạm.

Trên thực tế, đấu tranh với tội phạm tham nhũng là việc rất khó khăn và nhiều cản trở, bởi chủ thể của tội phạm này đều là những người am hiểu luật pháp, có vị thế trong xã hội...

Và để minh chứng cụ thể cho vấn đề trên, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Đoàn Văn Bẩy, ở huyện Hưng Hà, Thái Bình, là một công dân đi tố cáo tham nhũng bị trù dập...

Khoác trên vai là một túi vải, trong đó chứa đựng đủ các loại giấy tờ từ mới đến cũ mèm, ông Đoàn Văn Bẩy, một người nông dân chất phác tới Phapluatplus.vn, để trình bảy về việc; ông tố cáo một số cán bộ tham nhũng, nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Qua trao đổi với ông Đoàn Văn Bẩy được biết, ông đi tố cáo trong nhiều năm, gửi đơn tố cáo tới nhiều nơi nhưng không có hồi âm hoặc có hồi âm nhưng lại không chính xác, không đúng với nội dung ông tố cáo.

Ông Bẩy cho biết: "Từng là cán bộ thôn nên tôi nắm được một số cán bộ thôn bán đất trái thẩm quyền. Tôi đã làm đơn tố cáo một số cán bộ thôn, xã bán đất trái thẩm quyền tới Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, trong 114 lô đất được phê duyệt dành cho việc giãn dân thì chỉ có 17 lô có giấy tờ về việc giãn dân, còn lại gần 100 lô đất được bán và thu tiền (tôi có phiếu thu kèm theo).

720m2 đất được chuyển đổi để xây dựng đình, chùa nhưng thực chất người sử dụng chỉ nhận có 300m2; Sau khi tôi gửi đơn lên tỉnh và huyện, huyện Hưng Hà đã có kết luận 349 và trả lời về những gì tôi tố cáo. Tuy nhiên, trong kết luận số 349 của UBND huyện Hưng Hà lại trả lời không chính xác.

Tôi tố cáo bán trái thẩm quyền ở trục đường 224 là 30 lô đất nhưng kết luận 349 chỉ thừa nhận 1 lô. Trong kết luận số 349 ghi 114 lô đất dành cho giãn dân, nhưng thực tế chỉ có 17 lô...

Tôi tiếp tục làm đơn tố cáo gửi lên UBND tỉnh Thái Bình, nhưng lãnh đạo tỉnh Thái Bình không có văn bản trả lời công dân là tôi. Cụ thể, UBND tỉnh có văn bản só 691, gửi UBND huyện Hưng Hà giao cho xã yêu cầu kiểm điểm tôi...

Trải qua nhiều đời Chủ tịch, nhiều đời lãnh đạo, tôi vẫn kiên trì gửi đơn tố cáo cán bộ tham nhũng tới các cấp nhưng không nhận được câu trả lời chính xác, hay tôn trọng sự thật.

Tôi nghĩ, Phapluatplus.vn, là nơi có thể giúp tôi truyền tải được nội dung mà tôi tố cáo về một số cán bộ tham nhũng xảy ra tại huyện Hưng Hà, Thái Bình..."

Thực hiện chủ chương của Đảng và Nhà nước là đấu tranh không có vùng cấm, kiên quyết đưa những cán bộ thiếu phẩm chất, quan liêu, tham nhũng ra công luận và xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào đơn thư của công dân, chúng tôi xin chuyển toàn bộ đơn thư tố cáo một số cán bộ có dấu hiệu tham nhũng tới lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình và Cơ quan Nhà nước có thầm quyền để cùng vào cuộc giải quyết, sớm trả lời cho cho người dân./.

Tìm kiếm:✨

  • Hưng Hà, Bàn tròn, Lô đất, Đất đai, Tố cáo, Có dấu hiệu, Đơn thư, Làm đơn, Công dân, Hồi âm, Thái Bình, Cũ mèm, Bán đất, Tham nhũng, UBND tỉnh Thái Bình