Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Nhiều bộ ngành, địa phương sử dụng xe công vượt định mức

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nhieu-bo-nganh-dia-phuong-su-dung-xe-cong-vuot-dinh-muc

Cụ thể, Bộ NN&PTNT có 101 xe dùng chung, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 95 xe. Báo cáo cũng cho thấy, việc một số bộ ngành thanh lý xe khi chưa đủ thời gian quy định như: Viện Cây lương thực và cây thực phẩm thanh lý 3 xe sử dụng từ năm 2007 đến 2012; Viện Môi trường Nông nghiệp (thuộc Bộ NN&PTNT) 1 xe sử dụng từ 2003.

Ngoài ra, một số địa phương được kiểm toán sử dụng ô tô vượt tiêu chuẩn định mức như: thành phố Hà Nội vượt 57 ô tô; tỉnh Ninh Bình vượt 3 xe; Tiền Giang vượt 3 xe; Kon Tum vượt 4 xe; Thái Bình vượt 3 xe; Hà Nam vượt 1 xe); Quảng Ngãi (Sở GD&ĐT vượt 1 xe; Thanh Hóa vượt 3 xe ... Nguyên nhân là các đơn vị đều phải chờ Nghị định 04/2019 của Chính phủ ban hành ngày 11/1/2019 (thay thế Quyết định 32/2015 và Quyết định 54/2007 trước đó) quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô.

Tìm kiếm:✨

  • NN&PTNT, Cây lương thực, Định mức, Tổng liên đoàn lao động việt nam, Thanh lý, Kon Tum, Kiểm toán, Hà Nam, Ninh Bình, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Thái Bình, Vượt, Nghị định, Tiêu chuẩn