Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Những ất cập trong quá trình hoàn thành nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nhung-at-cap-trong-qua-trinh-hoan-thanh-nha-may-nhiet-dien-thai-binh-2

Tìm kiếm:✨

  • Nhà máy nhiệt điện, Thái Bình, Hoàn thành, Quá trình