Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Đường cứu hộ 10 năm làm chưa xong

Dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê tả sông Trà Lý đoạn từ K30 đến K40 và đường cứu hộ đê từ đê tả Trà Lý đến đường 39 đi qua địa phận xã Đông Lĩnh, Đông Phong (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) được khởi công xây dựng từ năm 2009. Sau đó năm 2015 tuyến đường này bất ngờ dừng thi công và bỏ dở cho đến nay. 5 năm qua, công trình thi công dở dang đã khiến cuộc sống, cũng như việc đi lại của hàng trăm hộ dân thuộc địa bàn 2 xã Đông Lĩnh, Đông Phong gặp nhiều khó khăn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/duong-cuu-ho-10-nam-lam-chua-xong

Tìm kiếm:✨

  • Đông Lĩnh, Trà Lý, Sông Trà Lý, Hộ đê, Đông Hưng, Đông phong, Bỏ dở, Dở dang, Đê, Khởi công xây dựng, Năm 2015, Cứu hộ, Địa phận, Thái Bình, Thi công