Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Báo VOV: Có nên đầu tư ngoại tệ khi tỷ giá USD tăng cao?

Tỷ giá USD tăng cao, đề cao DNCN trong tăng trưởng kinh tế, khởi công cầu sông Hóa nối Hải Phòng và Thái Bình... là những tin kinh tế nổi bật

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/kinh-te/co-nen-dau-tu-ngoai-te-khi-ty-gia-usd-tang-cao-907499.vov

Tìm kiếm:✨

  • DNCN, Cầu sông Hóa, Tỷ giá usd, Ngoại tệ, Tăng trưởng kinh tế, Khởi công, Thái Bình, Đề cao, Hải Phòng