Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Báo TNMT: Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Thái Bình

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thái Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 30 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/chuyen-muc-dich-su-dung-dat-tai-tinh-thai-binh-1270517.html

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thái Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 30 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên.

Xuân Phương

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Thái Bình, Phi nông nghiệp, Trồng lúa, Thái Bình, Thủ tướng chính phủ, Đất đai, Tài nguyên, Nghị định, Mục đích, Đồng ý, Đất, Hướng dẫn, Pháp luật, Theo dõi