Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Báo TNMT: Hưng Hà - Thái Bình: Sông Luộc đang bị đục khoét?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/video-clip/hung-ha-thai-binh-song-luoc-dang-bi-duc-khoet.html

Thứ sáu - 14/06/2019 21:36Hưng Hà - Thái Bình: Sông Luộc đang bị đục khoét?

(TN&MT) - Những chiếc vòi rồng được thả từ trên các tàu 'cát tặc' xuống tận đáy, ngày đêm rút ruột sông Luộc, tiếng máy gầm rú đinh tai, nhức óc. Hai bên bờ sông, người dân 'đứng ngồi không yên' vì tài sản, hoa màu bỗng dưng trôi theo dòng nước.

Tìm kiếm:✨

  • Sông Luộc, Đục khoét, Hưng Hà, Nhức óc, Đinh tai, TN&MT, Gầm rú, Sa tặc, Vòi rồng, Ngồi không, Rút ruột, Thái Bình, Hoa màu, Bờ sông, Dòng nước