Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Báo Đầu Tư: Thái Bình: Kết thúc kỳ họp HĐND 'không giấy' đầu tiên

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhiều Nghị quyết quan trọng được thông qua.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/thai-binh-ket-thuc-ky-hop-hdnd-khong-giay-dau-tien-d103838.html

Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.

Đặc biệt, đây là kỳ họp HĐND “không giấy” đầu tiên của Thái Bình với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ tổ chức và điều hành. Đại biểu thực hiện chức năng chọn biểu quyết trực tuyến cho kết quả ngay trên máy tính và màn hình lớn bố trí tại hội trường.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thái Bình đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; bàn và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra.

6 tháng đầu năm 2019, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 26.667 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh ước đạt 72.525 tỷ đồng, tăng 13,8%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 9.794 tỷ đồng, bằng 74,1% dự toán; tổng thu ngân sách địa phương đạt 3.304,9 tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán. Toàn tỉnh có 245 xã (đạt 93,15%) và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới.

Từ đầu năm đến nay, Thái Bình có 68 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm 9.483,45 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư đăng ký mới là 7.520,35 tỷ đồng, tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 tiếp tục được cải thiện, tăng 2 bậc so với năm trước. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện. Chất lượng sự nghiệp y tế, giáo dục chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng - an ninh được thực hiện tốt.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thái Bình đã nghe UBND tỉnh báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ bảy; nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám, các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh và thủ trưởng một số ngành, đơn vị đã phát biểu tham luận và trả lời chất vấn.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VXI, các đại biểu đã dân chủ thảo luận và biểu quyết thông qua 17 nghị quyết: Nghị quyết về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về việc thông qua đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về việc bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019; Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư dọc hai bên tuyến đường nối thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (phân khu số 01, 03, 04 và 05),…

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Phạm Văn Xuyên để thực hiện chế độ hưu và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Giám đốc Sở Nội vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương với số phiếu 93%.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng nhấn mạnh về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong triển khai, tổ chức thực hiện; đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh HĐND Thái Bình Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, của cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh nội dung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được đổi mới và nâng cao theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; đã giải quyết một cách thực chất những vấn đề xã hội bức xúc; đồng thời, thống nhất được các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cho năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, rút kinh nghiệm để có các giải pháp sát thực, khả thi; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công việc, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo.

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra, tạo đà thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phương Liên - Mạnh Tùng

Tìm kiếm:✨

  • XVI, Nguyễn Khắc Thận, HĐND tỉnh Thái Bình, Hội đồng nhân dân, Phạm Văn Xuyên, Kỳ họp, UBND tỉnh Thái Bình, Sở nội vụ, Thứ tám, Nhiệm kỳ, Hưng Hà, Thái Bình, Đại biểu, Hưng Nhân, Tổng thu ngân sách