Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Báo Chính Phủ: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Ngày 11/7, tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Bình khóa XVI, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành kiện toàn công tác cán bộ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/nhan-su/bau-bo-sung-pho-chu-tich-ubnd-tinh-thai-binh/370447.vgp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình đã bầu đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, sinh ngày 15/3/1974, quê quán xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, trú quán tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng Kiểm sát, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước đó, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Phạm Văn Xuyên do nghỉ hưởng chế độ hưu trí./.

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Khắc Thận, XVI, UBND tỉnh Thái Bình, Phạm Văn Xuyên, An Thanh, Hội đồng nhân dân, Tỉnh ủy viên, Trần Lãm, Sở nội vụ, Quỳnh Phụ, Kỳ họp, Thành phố Thái Bình, Thứ 8, Nhiệm kỳ, Thái Bình