Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Báo DĐDN: Thái Bình: Trúng đấu giá đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng trong vòng 12 ngày

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất thực địa đúng hạn, nhanh chóng là những quy định mới tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình về đấu giá quyền sử dụng đất.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/thai-binh-trung-dau-gia-dat-se-duoc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-trong-vong-12-ngay-155427.html

Tại xã Tam Quang (Vũ Thư, Thái Bình) có trường hợp 7 hộ dân trúng đấu giá đất nhưng 14 năm nay chưa được giao đất khiến người dân rất bức xúc.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng hạn, giao đất thực địa nhanh chóng cho người trúng đấu giá.

Ông Hoàng Trọng Dương - xã Tam Quang cho biết, năm 2005, gia đình ông trúng đấu giá lô đất 248 m2 tại đường trục xã, thuộc thôn Hợp Tiến, do UBND xã tổ chức đấu giá. Ngày 11/4/2005, ông đã nộp đầy đủ số tiền hơn 27 triệu đồng cho UBND xã (có phiếu thu), nhưng từ đó đến nay xã không làm thủ tục bàn giao đất cho gia đình.

Ngoài ông Dương, còn 6 hộ dân khác đang sinh sống trên địa bàn xã Tam Quang cũng gặp tình cảnh tương tự. Họ đã nộp tiền trúng đấu giá đất, nhưng chỉ nhận được vẻn vẹn tờ phiếu thu tiền của UBND xã, bên cạnh đó cũng không có các quyết định giao đất cho các hộ dân trúng đấu giá. Suốt 14 năm nay, 7 hộ dân đứng ngồi không yên, hết sức lo lắng. Mặc dù trúng đấu giá, đã nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính nhưng đất mua vẫn chỉ là đất không có giấy tờ hợp pháp theo quy định.

UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quyết định quy định rõ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên môi trường trình UBND cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có); ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất theo quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Sau đó, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá, tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Quyết định này còn quy định, người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá. Việc thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản trước ngày mở cuộc đấu giá giữa người tham gia đấu giá với Tổ chức đấu giá tài sản hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất).

Trường hợp trước ngày mở cuộc đấu giá, có sự thay đổi (về giá khởi điểm hoặc các thông tin khác so với thông tin đã niêm yết, thông báo công khai) mà người tham gia đấu giá từ chối không tham gia đấu giá tiếp thì Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất phải hoàn trả tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản từ chối của người tham gia đấu giá.

Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất phải hoàn trả tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) cho những người không trúng đấu giá (trừ trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản).

Đặc biệt, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất không được sử dụng khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vào mục đích nào khác ngoài mục đích theo quy định của pháp luật về đấu giá.

Lan Vũ

Tìm kiếm:✨

  • 06/2019/QĐ-UBND, Hội đồng đấu giá, Đấu giá đất, Hoàng Trọng Dương, UBND tỉnh Thái Bình, 43/2014/NĐ-CP, Đấu giá, Đặt trước, Giao đất, Đúng hạn, Thực địa, Chứng nhận, Hợp Tiến, Thái Bình, Tiền lãi