Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Báo Thanh Niên: Bão số 3 dự kiến mạnh cấp 8, quét dọc Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình

Bão số 3 có thể đi dọc bờ biển Hải Phòng và Quảng Ninh. Vùng gió mạnh cấp 8 sẽ ảnh hưởng đến tất cả các huyện từ Quảng Ninh, Hải Phòng và phía bắc tỉnh Thái Bình.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Niên, nguồn bài: http://media.thanhnien.vn/thoi-su/bao-so-3-du-kien-manh-cap-8-quet-doc-quang-ninh-hai-phong-thai-binh-138551.html

Phan Hậu

Tìm kiếm:✨

  • Gió mạnh, Bão, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Phòng, Dọc bờ biển, Quét, Dự kiến