Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: Quy định về việc giải quyết đơn tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng

Bạn đọc Nguyễn Văn Hưng ở huyện Vũ Thư (Thái Bình) hỏi: Anh A gửi đơn tố cáo một số vi phạm của đồng chí đảng viên B. Sau khi nhận được thông báo kết quả giải quyết tố cáo của tổ chức đảng có thẩm quyền đối với đảng viên B, anh A không đồng ý với kết luận một số nội dung tố cáo nên tiếp tục gửi đơn tố cáo. Xin hỏi, trường hợp này phải giải quyết như thế nào?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://www.cpv.org.vn/ban-doc/hoi-dap/quy-dinh-ve-viec-giai-quyet-don-to-cao-doi-voi-dang-vien-to-chuc-dang-540694.html

Trả lời:

Nội dung câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Văn Hưng được quy định tại Tiết 5.1.1, Điểm 5.1, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Cụ thể, Tiết 5.1.1, Điểm 5.1, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW quy định:

"Không giải quyết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và đơn tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền (do Điều lệ Đảng và Luật Tố cáo quy định) xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc; đơn tố cáo có tên nhưng nội dung không cụ thể, không có căn cứ để thẩm tra, xác minh; đơn tố cáo có tên, nhưng trong nội dung của đơn không chứa đựng, phản ánh nội dung tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng; đơn tố cáo không phải bản do người tố cáo trực tiếp ký tên; đơn tố cáo có từ hai người trở lên cùng ký tên; đơn tố cáo của người không có năng lực hành vi dân sự".

Như vậy, trường hợp người tố cáo đã nhận được thông báo kết luận giải quyết tố cáo nhưng tiếp tục tố cáo và cung cấp được tài liệu, chứng cứ có thể thay đổi được bản chất vụ việc thì tổ chức đảng có thẩm quyền phải tiếp nhận, xử lý, giải quyết theo quy định.

Trong trường hợp người tố cáo đã nhận được thông báo kết luận giải quyết tố cáo nhưng không đồng ý với một số nội dung trong thông báo kết luận đó và tố cáo lại nhưng không có tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc thì tổ chức đảng có thẩm quyền không xem xét, giải quyết./.

Ban Bạn đọc

Tìm kiếm:✨

  • Quy định số 30-QĐ/TW, Luật Tố cáo, Nguyễn Văn Hưng, Vũ Thư, Mạo tên, VIII, Ký tên, Năng lực hành vi, Đảng viên, Tố cáo, Điều lệ, Chứng cứ, Bản chất, Bạn đọc, Thái Bình, Thẩm quyền, Thẩm tra, Giấu tên, Chứa đựng, Đảng