Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Báo Đầu Tư: 9 tháng, GRDP Thái Bình tăng 10,22% so với cùng kỳ

UBND tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra số 1137/KL-TTCP ngày 10/7/2019 của Tổng thanh tra Chính phủ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/9-thang-grdp-thai-binh-tang-1022-so-voi-cung-ky-d108908.html

Chánh văn phòng UBND tỉnh Thái Bình Trần Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi họp báo.

Theo đó, UBND tỉnh cho biết, 9 tháng đầu năm, kinh tế Thái Bình tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 39.955,6 tỷ đồng, tăng 10,22% so với cùng kỳ năm 2018; tổng giá trị sản xuất ước đạt 109.206 tỷ đồng, tăng 13,63% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 23,55%, công nghiệp và xây dựng chiếm 40,4% và dịch vụ chiếm 36,05%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện với tổng số 263/263 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 7/7 huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Đến hết tháng 9/2019, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 11.631 tỷ đồng, đạt 108,8% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Đối với việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1137/KL-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ, ngày 24/9/2019 Tỉnh ủy Thái Bình đã ra văn bản số 1934-CV/TU, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Tại buổi họp báo, ông Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, một là tổ chức khắc phục các tồn tại hạn chế, thực hiện khắc phục ngay những khuyết điểm rõ ràng, có báo cáo cụ thể với Thủ tướng.

18 cơ quan, tổ chức, đơn vị và 7 chủ đầu tư dự án nêu trong kết luận thanh tra kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân qua các thời kỳ để xảy ra các sai phạm. Căn cứ kết quả kiểm điểm, có biện pháp xử lý đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với các cá nhân sau kiểm tra, kiểm điểm sẽ thực hiện theo điều lệ Đảng và pháp luật để chỉ rõ khuyết điểm, từ đó có hình thực xử lý vi phạm. Từng sở, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ chủ trì tiến hành kiểm tra, rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiến hành xác định các nghĩa vụ tài chính để thu hồi về ngân sách Nhà nước đối với các dự án sai phạm.

Quý Hưng

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Thái Bình, Thanh tra chính phủ, Thái Bình, Sai phạm, Thanh tra, Kết luận, Thời kỳ, Nghĩa vụ, Tồn tại, Ủy ban nhân dân, Chủ đầu tư, Kế hoạch số 99/KH-UBND, Thu hồi, Thanh tra tỉnh Thái Bình, Nghiêm túc, Nông nghiệp, Tỉnh ủy Thái Bình, Khắc phục, Trần Ngọc Tuấn, Trần Trung Dũng