Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Báo GD&TĐ: Thái Bình công bố cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hợp pháp

Sở GD&ĐT Thái Bình công bố công khai các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đã được cấp phép thành lập, hoạt động.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/thai-binh-cong-bo-co-so-giao-duc-mam-non-ngoai-cong-lap-hop-phap-4040474-v.html

Ảnh minh họa/internet

Danh sách gồm 12 trường mầm non tư thục đã được cấp phép hoạt động, cụ thể:

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục gồm các tên sau:

Sở GD&ĐT đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát để hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đạt hiệu quả cao.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không gửi trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non hoạt động trái phép. Có các biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Hải Bình

Tìm kiếm:✨

  • ĐT Thái Bình, Tư thục, Sở GD, Công lập, Mầm non, Thái Bình, Vận động nhân dân, Hợp pháp, Trường mầm non, Cấp phép, Hiệu quả cao, Nuôi dưỡng, Xử lý nghiêm, Giáo dục, Công khai, Trái phép, Độc lập, Tuyên truyền, Thành lập, Công bố