Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Báo Văn Hiến: Về việc hỗ trợ bảo tồn phát triển nghề sản xuất muối phơi cát truyền thống tại Thái Bình

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Văn Hiến, nguồn bài: http://vanhien.vn/news/ve-viec-ho-tro-bao-ton-phat-trien-nghe-san-xuat-muoi-phoi-cat-truyen-thong-tai-thai-binh-72661

Nhân lễ kỷ niệm 15 năm “Ngày Doanh nhân Việt Nam”, 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Doanh nhân (công thương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, lãnh đạo Nhà nước phát biểu: “Doanh nghiệp thịnh vượng là đất nước thịnh vượng” để trân trọng biểu dương những nỗ lực tích cực đóng góp vào tương lai tổ quốc Việt Nam, với hình ảnh ít ngày trước tại Diễn đàn kinh tế Thế giới có công bố Việt Nam tăng trưởng 10 bậc… Ngân hàng Châu Á cũng ghi nhận Việt Nam đứng đầu ASEAN và ở nhóm đứng đầu, dẫn đầu Châu Á trong khi khu vực có biến động kinh tế, đặc biệt kinh tế thế giới giảm tốc, cùng bất ổn xã hội (kinh tế và xã hội).

Tầm nhìn chiến lược, tâm thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tư duy phát triển đến năm 2045 cùng nâng cao chất lượng sống, đời sống của người lao động. Có kế hoạch phát triển sản xuất cho người dân cũng như cộng đồng các doanh nghiệp khởi sự và phát triển ổn định, cụ thể tới các bộ, ngành, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu… cùng thực hiện luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật đất đai… từ các bộ, ngành, địa phương một cách khả thi đồng bộ gắn lợi ích nhà nước, lợi ích doanh nghiệp, lợi ích người lao động, với ngành nghề đã có quy định mới trong luật ban ban hành với bản quy phạm có hiệu lực từ 01/07/2016 - Là người đứng đầu các bộ, ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về các văn bản. Chính phủ hành động đã được Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam - Dân tộc hội nhập nhân văn” –đề cập chính sách đăng tải ngày 14/10/2019, thật phù hợp tinh thần ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), thật đúng đạo lý.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chúng tôi vào trang mạng Văn Hiến Việt Nam đọc bài “Trả lời kiến nghị về bảo tồn, phát triển nghề sản xuất muối phơi cát truyền thống ở Thái Bình” đã kịp thời tuyên truyền phổ biến, tạo lập quan hệ hữu cơ giữa doanh nhân – người lao động- nhà kỹ thuật- nhà quản lý thật thấu tình, đạt lý. Cụ thể:

1/ Văn bản chính sách ban hành đúng thời, đúng điểm, phù hợp ý Đảng, lòng dân để dân giàu nước mạnh.

Ngày 23/09/2019, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Trần Thành Nam đã ký văn bản số 7003/BNN-KHHT trả lời ý kiến của công dân (ông Cao Sĩ Kiêm, bà Trần Minh Thu) về việc hỗ trợ bảo tồn phát triển nghề sản xuất muối phơi cát truyền thống tại Thái Bình.

Điều đó cho thấy, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn bắt nhịp kịp thời là “Chính phủ hành động”, cũng là việc làm thể hiện tác phong tác nghiệp, việc nâng cấp các Thông tư lên Nghị định cho địa phương để địa phương kịp báo cáo… (như phần nội dung bài viết mà Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam đăng tải ngày 14/09/2019 của tác giả Trần Minh Thu là “cú hích” mạnh mẽ trong việc thực hiên hai Bộ luật về sản xuất kinh doanh).

2/ Với nội dung mà Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam đưa tin, dư luận rất hoan nghênh đồng tình hưởng ứng với việc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản nắm bắt kịp thời bắt kịp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn dự kiến trình Thủ tướng phê duyệt vào quý IV (2019) đúng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cùng tinh thần chỉ đạo: Tạo điều kiện tốt cho người dân, doanh nhân, không để lợi ích nhóm, chi phối chính sách.

Theo lời Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ “Người đứng đầu Chính phủ” tiếp tục giữ vững thái độ, quyết liệt thực hiện đúng các cam kết với các doanh nghiệp vừa và nhỏ để không áp đặt mà để phát huy cao độ tinh thần sáng tạo trong doanh nghiêp Việt Nam và nhân dân, đáp ứng nhu cầu nhiêm vụ chủ trương của Chính phủ, là bỏ độc quyền địa phương. Các doanh nhân, doanh nghiệp được quyền kinh doanh xuất nhập khẩu. Việc đặt ra các quy định về quy mô độc quyền bóp chết doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có Hội Trưởng Cao Sĩ Kiêm có bước đi kinh tế thời đại với “cây muối”, đất Diêm Điền đặt hướng phát triển nông thôn mới và mô hình hợp tác xã muối truyền thống được ứng dụng khoa học công nghệ đúng - hợp trùng với Nghị quyết Trung ương Đảng, tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, cùng sự hỗ trợ của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam mọi việc sẽ xuôi chèo.

Công dân và doanh nghiệp có đủ cơ sở kỳ vọng vào “Doanh nghiệp thịnh vượng là đất nước thịnh vượng”. Nhân dân tin yêu vào chế độ xã hội trước biến đổi kinh tế, biến đổi khí hậu. Lao động sản xuất tập trung, tập thể có quy mô tạo ra bước đột phá mới, trong đó có nghề muối. Trên cơ sở đó sẽ đề nghị công nhận “Bằng chứng nhận Di sản văn hóa lịch sử Quốc gia Phủ Bà Chúa Muối – Hợp tác xã Muối Tam Đồng, Diêm Điền, Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình”.

Phạm Minh Đức |

Tìm kiếm:✨

  • Trần Minh Thu, Diêm điền, Văn Hiến Việt Nam, Bộ Nông nghiệp, Ngân hàng châu Á, Phơi, Thụy Hải, Cao Sĩ Kiêm, Nhà kỹ thuật, Trần Thành Nam, Ngày doanh nhân việt nam, Muối, Thái Bình, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bảo tồn, Đạt lý, Thịnh vượng, Thấu tình, Phòng thương mại, Phát huy cao độ